ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทับทิม เป็งขวัญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1734162
อีเมล์ : krathin2525@hotmail.co.th
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,15:29  อ่าน 7 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผูสอนดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโลโลยี
รายละเอียดผลงาน
นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
ได้รับ รางวัลครูผูสอนดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่
ในวันครู ปี 2563
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,15:29   อ่าน 7 ครั้ง