ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล IQA AWARD 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสมหมาย พงษ์กอเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,16:16  อ่าน 253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอน รางวัลชนะเลิศ เหรัยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีพร ชัยอักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,15:33  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผูสอนดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโลโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีพร ชัยอักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,15:29  อ่าน 395 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีพร ชัยอักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,15:27  อ่าน 285 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันวาดภาพด้วโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นางวิภานุช แสงอรุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:04  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางวิภานุช แสงอรุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:02  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีพร ชัยอักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:01  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติการแข่งขันวาดภาพด้วโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ รพดับชั้น ป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีพร ชัยอักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,13:55  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..