ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวิชยานนท์ วงค์ธิมา
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:42   อ่าน 329 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเบญจพล คนเที่ยง
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:41   อ่าน 279 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐพงค์ สุนะเสน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:40   อ่าน 248 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายยศพนธ์ มีเมล์
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:39   อ่าน 277 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธราธิป รูปสูง
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:38   อ่าน 226 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิชญากร มาลา
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:35   อ่าน 289 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรพิมล ใจการ
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:34   อ่าน 317 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศักรินทร์ ใสแจ่ม
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:28   อ่าน 261 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิรัลยา อ้วนเทิง
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:27   อ่าน 366 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงมนัญชยา วิชา 2. เด็กหญิงวิลาสินี วงศ์ใหญ่
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,00:16   อ่าน 381 ครั้ง