ผู้บริหาร

นางสมหมาย พงษ์กอเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2016
ปรับปรุง 09/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 178680
Page Views 211120
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านแม่ม่า ทุ่งฮั้ว วังเหนือ
2 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ
3 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ทุ่งฮั้ว วังเหนือ
4 โรงเรียนบ้านวังมน ทุ่งฮั้ว วังเหนือ
5 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ร่องเคาะ วังเหนือ 054-834099
6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ร่องเคาะ วังเหนือ
7 โรงเรียนบ้านวังใหม่ ร่องเคาะ วังเหนือ
8 โรงเรียนบ้านป่าคา ร่องเคาะ วังเหนือ
9 โรงเรียนบ้านทุ่งฝูง ร่องเคาะ วังเหนือ
10 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน วังซ้าย วังเหนือ
11 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ วังซ้าย วังเหนือ 054-279238
12 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง วังซ้าย วังเหนือ 054-279478
13 โรงเรียนบ้านป่าแขม วังซ้าย วังเหนือ
14 โรงเรียนปงวังวิทยา วังทรายคำ วังเหนือ
15 โรงเรียนบ้านก่อ วังทรายคำ วังเหนือ
16 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี วังทรายคำ วังเหนือ
17 โรงเรียนบ้านเมืองตึง วังทอง วังเหนือ
18 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ 054-260175
19 โรงเรียนบ้านแม่เย็น วังทอง วังเหนือ
20 โรงเรียนวังทองวิทยา วังทอง วังเหนือ 081-7658339
21 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ วังเหนือ วังเหนือ 054-279105
22 โรงเรียนอนุบาลภินิตย์อัฐ วังเหนือ วังเหนือ
23 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ วังเหนือ
24 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วังเหนือ วังเหนือ
25 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ
26 โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังแก้ว วังเหนือ
27 โรงเรียนบ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ 054-260174
28 โรงเรียนบ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ
29 โรงเรียนบ้านแม่โป่ง วังใต้ วังเหนือ
30 โรงเรียนบ้านแม่พริก วังใต้ วังเหนือ
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
32 โรงเรียนปลายนาวิทยา ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
33 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
34 โรงเรียนบ้านเฮี้ย ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
35 โรงเรียนบ้านจ๋ง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
36 โรงเรียนบ้านถ้ำ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
37 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
38 โรงเรียนบ้านทุ่งปง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
39 โรงเรียนบ้านปางดะ บ้านขอ เมืองปาน
40 โรงเรียนบ้านขอวิทยา บ้านขอ เมืองปาน
41 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง บ้านขอ เมืองปาน
42 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา บ้านขอ เมืองปาน
43 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน
44 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน บ้านขอ เมืองปาน
45 โรงเรียนบ้านหนอง บ้านขอ เมืองปาน
46 โรงเรียนบ้านป่าเหว บ้านขอ เมืองปาน
47 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านขอ เมืองปาน
48 โรงเรียนบ้านหัวเมือง หัวเมือง เมืองปาน
49 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ หัวเมือง เมืองปาน
50 โรงเรียนบ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน
51 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน
52 โรงเรียนบ้านกล้วย หัวเมือง เมืองปาน
53 โรงเรียนบ้านไร่ หัวเมือง เมืองปาน
54 โรงเรียนบ้านแพะ เมืองปาน เมืองปาน
55 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เมืองปาน เมืองปาน
56 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง เมืองปาน เมืองปาน
57 โรงเรียนเมีองปานวิทยา เมืองปาน เมืองปาน
58 โรงเรียนบ้านน้ำจำ เมืองปาน เมืองปาน
59 โรงเรียนบ้านดอนไชย เมืองปาน เมืองปาน
60 โรงเรียนบ้านดอยลังกาสาขาบ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน
61 โรงเรียนบ้านทุ่ง แจ้ซ้อน เมืองปาน
62 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน แจ้ซ้อน เมืองปาน
63 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา แจ้ซ้อน เมืองปาน
64 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน
65 โรงเรียนบ้านสบลี แจ้ซ้อน เมืองปาน
66 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน
67 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม
68 โรงเรียนบ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม
69 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม
70 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม
71 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม
72 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม
73 โรงเรียนบ้านแป้น บ้านสา แจ้ห่ม
74 โรงเรียนบ้านสาแพะ บ้านสา แจ้ห่ม
75 โรงเรียนชุมชนบ้านสา บ้านสา แจ้ห่ม
76 โรงเรียนบ้านปงดอน ปงดอน แจ้ห่ม
77 โรงเรียนบ้านแม่ตาสามัคคี ปงดอน แจ้ห่ม
78 โรงเรียนบ้านเลาสู ปงดอน แจ้ห่ม
79 โรงเรียนบ้านแม่ตา ปงดอน แจ้ห่ม
80 โรงเรียนบ้านไฮ ปงดอน แจ้ห่ม
81 โรงเรียนบ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม 054-260130
82 โรงเรียนบ้านแม่ตาใน ปงดอน แจ้ห่ม
83 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ วิเชตนคร แจ้ห่ม
84 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว วิเชตนคร แจ้ห่ม
85 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว วิเชตนคร แจ้ห่ม
86 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ วิเชตนคร แจ้ห่ม
87 โรงเรียนบ้านปงคอบ วิเชตนคร แจ้ห่ม
88 โรงเรียนบ้านนางาม เมืองมาย แจ้ห่ม
89 โรงเรียนบ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม
90 โรงเรียนบ้านแม่เบิน เมืองมาย แจ้ห่ม
91 โรงเรียนไผ่งามวิทยา เมืองมาย แจ้ห่ม 054-260132
92 โรงเรียนบ้านหนองนาว แจ้ห่ม แจ้ห่ม
93 โรงเรียนบ้านสบฟ้า แจ้ห่ม แจ้ห่ม
94 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ แจ้ห่ม แจ้ห่ม
95 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม แจ้ห่ม แจ้ห่ม 054-271219
96 โรงเรียนบ้านม่วงงาม แจ้ห่ม แจ้ห่ม
97 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม แจ้ห่ม
98 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม
99 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา แม่สุก แจ้ห่ม
100 โรงเรียนผาช่อวิทยา แม่สุก แจ้ห่ม
101 โรงเรียนบ้านหนองกอก แม่สุก แจ้ห่ม
102 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี แม่สุก แจ้ห่ม
103 โรงเรียนบ้านแม่สุก แม่สุก แจ้ห่ม