กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปัณณวิชญ์ พงศ์วริศโสภณ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ