กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพรชัย เชื้อเขียว
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ