กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวทับทิม เป็งขวัญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0871734162
อีเมล์ : krathin2525@hotmail.co.th