ปฐมวัย

นางสาวอมินตรา ไชยวัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2