คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวอมินตรา ไชยวัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 093-2746467