ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแรกของการเปิดเรียน ปีการศึกษ 2565 (อ่าน 65) 11 ส.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 61) 11 ส.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 60) 11 ส.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 58) 11 ส.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 63) 11 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนวัตกรรม 1 ช่วย 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 61) 11 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 63) 11 ส.ค. 65
จดหมายข่าวชาวแม่สุขวังเหนือ ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2561 (อ่าน 962) 03 ส.ค. 61
จดหมายข่าวชาวแม่สุขวังเหนือ ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 1002) 02 ก.ค. 61
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี2561 (อ่าน 909) 14 มิ.ย. 61
จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ สพป.ลำปาง เขต3 (อ่าน 1022) 12 มิ.ย. 61
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา (อ่าน 1083) 01 มิ.ย. 61
จดหมายข่าวชาวแม่สุขวังเหนือ ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 1087) 28 พ.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 875) 28 ก.พ. 61
ชนะเลิศ ระดับชาติ การวาดภาพด้วยโปรแกรม paint (อ่าน 1530) 13 ก.พ. 61
รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับภาคเหนือ (อ่าน 1004) 23 ม.ค. 61
การแข่งขันกีฬาอำเภอวังเหนือ (อ่าน 881) 10 ม.ค. 61
แผนที่โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ (อ่าน 899) 05 ม.ค. 61
แสดงความยินดีกับนักเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (อ่าน 474) 15 ธ.ค. 60
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 580) 12 ธ.ค. 60
คณะครูไปศึกษาดูงาน (อ่าน 641) 08 ธ.ค. 60
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา2560 (อ่าน 525) 30 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองมอบทุนนักเรียนยากจน (อ่าน 556) 29 พ.ย. 60
ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต3 มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ (อ่าน 527) 28 พ.ย. 60
รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับจังหวัด (อ่าน 497) 21 พ.ย. 60
รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 527) 15 พ.ย. 60
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี (อ่าน 554) 03 ส.ค. 60
ประชาสัมพนธ์โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 1296) 18 ส.ค. 59