ภาพกิจกรรม
จัดโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในงานกาดมั่วคัวละอ่อน 63 ที่โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และหารายได้ระหว่างเรียน
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,10:46   อ่าน 504 ครั้ง