ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 7
SAR โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 7
SAR โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 10
วารสารโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ฉบับที่1 วันที่1 พฤษภาคม 2561 JPEG Image ขนาดไฟล์ 148.15 KB 53
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 71
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 68
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 76
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.47 MB 78
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 66
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 68
การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ P@MAESUK MODEL Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.76 KB 140
นวัตกรรม ปัจจัยการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.14 KB 72
นวัตกรรม : ปัจจัยโอกาสทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.07 KB 79
ข้อมูลโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.27 KB 75