ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 171318
SAR โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 171321
SAR โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 171318
วารสารโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ฉบับที่1 วันที่1 พฤษภาคม 2561 JPEG Image ขนาดไฟล์ 148.15 KB 171364
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 171382
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 171378
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 171383
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.47 MB 171389
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 171377
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 171378
การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ P@MAESUK MODEL Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.76 KB 171698
นวัตกรรม ปัจจัยการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.14 KB 171385
นวัตกรรม : ปัจจัยโอกาสทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.07 KB 171390
ข้อมูลโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.27 KB 171384