ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 85272
SAR โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 85538
SAR โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 85214
วารสารโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ฉบับที่1 วันที่1 พฤษภาคม 2561 JPEG Image ขนาดไฟล์ 148.15 KB 85216
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 84916
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 85275
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 85177
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.47 MB 85095
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 84970
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 84905
การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ P@MAESUK MODEL Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.76 KB 87147
นวัตกรรม ปัจจัยการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.14 KB 85019
นวัตกรรม : ปัจจัยโอกาสทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.07 KB 84984
ข้อมูลโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.27 KB 85040