ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 146754
SAR โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 147157
SAR โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 146721
วารสารโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ฉบับที่1 วันที่1 พฤษภาคม 2561 JPEG Image ขนาดไฟล์ 148.15 KB 146665
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 146366
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 146733
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 146624
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.47 MB 146545
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 146426
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 146354
การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ P@MAESUK MODEL Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.76 KB 150159
นวัตกรรม ปัจจัยการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.14 KB 146471
นวัตกรรม : ปัจจัยโอกาสทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.07 KB 146601
ข้อมูลโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.27 KB 146497