ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 139364
SAR โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 139723
SAR โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 139284
วารสารโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ฉบับที่1 วันที่1 พฤษภาคม 2561 JPEG Image ขนาดไฟล์ 148.15 KB 139278
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 138979
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 139343
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 139237
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.47 MB 139157
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 139035
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 138966
การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ P@MAESUK MODEL Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.76 KB 142152
นวัตกรรม ปัจจัยการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.14 KB 139081
นวัตกรรม : ปัจจัยโอกาสทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.07 KB 139133
ข้อมูลโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.27 KB 139107