ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
หมู่ที่ 7 บ้านแม่สุขวังเหนือ   ตำบลวังซ้าย  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279238
Email : maesook.s@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน