รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
หมู่ที่ 7 บ้านแม่สุขวังเหนือ   ตำบลวังซ้าย  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279238 เบอร์แฟกส์ 054279238
Email : maesook.s@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :